Suche

Doppel-Gold in Zug

CNJ Challenge Hardy Stocker

30.11./01.12.2019

1. Joel Scheuner U20 Knaben

1. Emil Engler U14 Knaben

9. Andres Christ U14 Knaben

5. Hanna Jaeschke U14 Mädchen

9. Antonia Reiniger U14 Mädchen

10. Clara Ferreira U12 Mädchen

12. Anna Kemeny U12 Mädchen

Herzlichen Glückwunsch!
62 Ansichten

Fechtgesellschaft Basel

Theaterstrasse12, CH-4051 Basel // +41 61 281 63 61

© 2019 Fechtgesellschaft Basel. Impressum & Disclaimer